سیلندر هیدرولیک SHC-E

مدل استوانه‌ای نصب لولا ابتدا و انتهای سیلندر